Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onReadData - událost objektu TrendsView

Popis:
Událost je vyvolána kdykoliv, když prohlížeč žádá nová data. Například při posunu časové osy-tažením myši, voláním metod TrendsView.ScrollTime, TrendsView.ZoomTime, TrendsView.ReadData nebo tiknutím autoscrollu.

Pokud některý z objektů tvTrend není připojen (viz tvTrend.Connect) ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend), pak mu lze v této události naplnit buffer pro datové body. Viz: tvTrend.Points, tvPoints.AddPoints.

Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
rangeType(String) Typ dotazu.
"minmax" - Byla poslána žádost o data v rozsahu od TimeMinNew do TimeMaxNew nebo se má naplnit objekt tvTrend.Points daty v tomtéž rozsahu.
timeMinNew(Date) Počáteční nový čas (od)
timeMinType(Long) Typ času parametru TimeMinNew. Parametr nabývá hodnot stejných jako ve vlastnosti TimeSetType.
timeMaxNew(Date) Koncový nový čas (do)
timeMaxType(Long) Typ času parametru TimeMaxNew. Parametr nabývá hodnot stejných jako ve vlastnosti TimeSetType.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice