Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeColumnWidth - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Šířka sloupce času v tabulkovém módu (v pixelech).
Syntaxe:
TableTimeColumnWidth As Long
Volání:
oTView.TableTimeColumnWidth = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka řádku" tohoto objektu.

Vlastnost se používá jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad:
Tento komplexní příklad nastavuje vlastnosti použité pro vykreslení sloupce času a záhlaví tabulky v tabulkovém módu. Další nastavení vlastností pro vykreslení sloupců jednotlivých veličin viz příklady v popisech objektů tvTrend a tvGraph.
oTView.TableTimeColumnWidth = 100
oTView.TableTimeBgColor = "#808080" 'nastavení barvy jako RGB String
oTView.TableTimeTextColor = "#800040"
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m, %H:%M"
oTView.TableTimeFont.Size = 11
oTView.TableTimeFont.Bold = true
oTView.TableHeadBgColor = "#808080"
oTView.TableHeadTextColor = "#7800ff"
oTView.TableHeadFont.Bold = true
oTView.TableHeadFont.Italic = true
oTView.TableHeadRowHigh = 30
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice