Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMaxForPoints - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Maximální mez nastavení rozsahu (délky) časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů v průběhu trendu. Pokud aktuální rozsah časové osy (rozdíl TimeMax - TimeMin) je menší nebo rovno hodnotě této vlastnosti a je nastavena vlastnost PointsVisible, pak jsou zobrazeny body v průběhu trendu.
Syntaxe:
TimeZoomMaxForPoints As Variant
Volání:
oTView.TimeZoomMaxForPoints = n
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka osy je udána v reálném čísle znamenajícím počet dní (např. 0.5 je půl dne). Hodnota -1 znamená, že maximální mez nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavovat ve tvaru textu. V takovém případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day). Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální rozsah čas.osy pro zobrazení bodů [sec]" tohoto objektu. Používá se, jen pokud je nastaven grafický mód. V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota. Počáteční hodnota vlastnosti je nastavena na "1min".

V javascriptu se nastavuje/vrací jako číselná hodnota hodnota časového intervalu v milisekundách.

Příklad1:
oTView.TimeZoomMaxForPoints = 1/24/30
Příklad2:
oTView.TimeZoomMaxForPoints = "1.5min"
Příklad3:
oTView.TimeZoomMaxForPoints = "1hour30min"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice