Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GridTime - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Vlastnost vrací objekt typu tvGrid reprezentující svislé čáry mřížky na ose času.
Syntaxe:
GridTime As Object
Volání:
Set o = oTView.GridTime
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Používá se jen pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti Visible (viditelnosti svislých čar mřížky) objektu typu tvGrid.
Dim oGridTime
Set oGridTime = oTView.GridTime
oGridTime.Visible = true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice