Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendsCount - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Vrací počet zkonstruovaných podobjektů typu tvTrend.
Syntaxe:
TrendsCount As Long
Volání:
n = oTView.TrendsCount
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Maximální počet trendů je 255.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice