Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendActive - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Index aktivního objektu tvTrend.
Syntaxe:
TrendActive As Long
Volání:
oTView.TrendActive = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Index aktivního trendu" tohoto objektu.
 
Index určuje trend tvTrend, jehož průběh bude vykreslen úplně nahoře (nad ostatními) a jehož hodnotová stupnice bude vykreslena.

Tento aktivní trend lze získat pomocí metody Trends(-4).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice