Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorColor - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Barva kurzoru.
Syntaxe:
CursorColor As String
Volání:
oTView.CursorColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTView.CursorColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva kurzoru" tohoto objektu. Používá se jen pokud je nastaven grafický mód. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice