Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetState - metoda objektu TrendsView

Popis:
Metoda vrací stav prohlížece dle typu požadavku zadaného v parametru nType.
Syntaxe:
GetState(nType As Long) As Long
Volání:
n = oTView.GetState(nType)
Parametry:
nType(Long) Určuje masku stavů, tzn. jaký stav prohlížeče bude volaním metody vrácen. Lze zadat i kombinaci hodnot, například 2+4.
1 - Testuje se, zda alespoň jeden z objektů typu tvTrend se nepřipojuje ke zdroji dat (např. nebyla volána metoda tvTrend.Connect).
2 - Testuje se, zda alespoň jeden z objektů typu tvTrend je připojen ke zdroji dat (např. voláním metody tvTrend.Connect) a má připravena data (dřívejší požadavky na data, například při posunu časové osy, již byly vyřízeny).
4 - Testuje se, zda je alespoň jeden z objektů typu tvTrend připojen ke zdroji dat a čeká na data (data ze serveru ještě nepřišla).
8 - Testuje se, zda alespoň jeden z objektů typu tvTrend se pokusil připojit ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend) (např. voláním metody tvTrend.Connect nebo z runtime PROMOTIC pomocí tlačítka 'editace') a toto skončilo chybou (objekt se nepodařilo připojit).
16 - Testuje se, zda je alespoň jeden z objektů typu tvTrend připojen ke zdroji dat, čekal na data a tato nepřišla (čekání skončilo timeoutem, viz: DataTimeout).
32 - Testuje se, zda nebyl zvětšen rozsah časové osy tak, že nebylo možné načíst všechna žádaná data v tomto rozsahu. Viz: PointsMaxVisibleCount.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací bitovou kombinaci hodnot odpovídající stavům prohlížece dle typu požadavku zadaného v parametru nType. Pokud je v nType nastavena hodnota například 4, pak (pokud prohlížeč je v odpovídajícím stavu) vrací 4, v jiném případě vrací 0.
Viz také:
Příklad1:
Testuje se stav prohlížeče trendů, zda některý z trendů (objektů tvTrend) aktuálně nečeká na data.
If oTView.GetState(4) = 4 Then
  '... některý z trendů čeká na data ze serveru.
End If
Příklad2:
V prohlížeči trendů se testuje stav, zda některý z trendů aktuálně čeká na data (hodnota 4) a zda u některého z objektů čekání skončilo timeoutem (hodnota 16). Hodnota 20 je součtem 4+16.
Dim nState
nState = oTView.GetState(20)
If nState = 20 Then
  '... některý z trendů čeká na data ze serveru a zároveň u některého z trendů čekání na data skončilo v timeoutu.
ElseIf nState = 16 Then
  '... žádný z trendů nečeká na data ze serveru, ale u některého z trendů se čekalo a skončilo v timeoutu, tzn. prohlížeč má data připravena (ale ne všechna) a zbývající data už asi nedostane.
ElseIf nState = 4 Then
  '... některý z trendů čeká na data ze serveru.
Else
  '... nState=0, žádný z trendů nečeká na data a ani u žádného z trendů čekání na data neskončilo v timeoutu, tzn. prohlížeč už dostal všechna data a má je připravena.
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice