Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScaleTime - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Vrací objekt typu tvScale (stupnice času).
Syntaxe:
ScaleTime As Object
Volání:
Set o = oTView.ScaleTime
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti tvScale.LabelDistance (vzdálenosti popisků stupnice od čárek stupnice).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
oScaleTime.LabelDistance = 4;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice