Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollSize - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Vlastnost udává, o kolik skrolovat (posunout časovou osu). Význam je dle vlastnosti AutoscrollSizeUnit (násobek velikosti stránky, čas v sekundách, nejkratší perioda, ...). Čas, kdy se zaskroluje nebo zda se vůbec má skrolovat, je dán nastavením vlastnosti AutoscrollType. Skroluje se jen tehdy, pokud je nastavena vlastnost Autoscroll na true.
Syntaxe:
AutoscrollSize As Double
Volání:
oTView.AutoscrollSize = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Velikost posunu" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice