Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeFormat - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Formát hodnot sloupce času v tabulkovém módu.

Zadaní této vlastnosti se liší podle nastavení vlastnosti TableTimeFormatType:

Pokud je 10, pak hodnoty jsou časy a do TableTimeFormat se nastavuje formátovací předpis ve tvaru například "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", kde:
d=den (1-31),
m=měsíc (1-12),
Y=rok (např. 2017),
H=hodina,
M=minuta,
S=sekunda,
T=milisekunda (0-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3
.

Počáteční hodnota je řetězec "%d.%m.%Y %H:%M:%S".

Syntaxe:
TableTimeFormat As Variant
Volání:
oTView.TableTimeFormat = format
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Formát času" tohoto objektu.

Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad1:
Viz příklad v popisu vlastnosti TableTimeFormatType
Příklad2:
Viz příklad v popisu metody TableTimeColumnWidth
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice