Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableFormatType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu.

Pro nastavení formátu hodnot je potřeba nastavit vlastnosti TableFormatType a TableFormat.

Syntaxe:
TableFormatType As Long
Volání:
oGraph.TableFormatType = nType
Hodnoty:
1 - TableFormat udává numericky počet desetinných míst.
10 (přednastaveno) - TableFormat udává formátovací předpis jazyka C.
25 - Hodnota představuje čas a má být zobrazena podle nastavení formátu času. Viz TrendsView.TableTimeFormatType a TrendsView.TableTimeFormat.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulkový mód > Formát > Typ" tohoto objektu.

Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu TrendsView.GraphInit.

Příklad:
Hodnoty budou zobrazeny s přesností nejvýše na dvě desetinná místa.
oGraph.TableFormatType = 10
oGraph.TableFormat = "%.2f"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice