Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GridValue - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Vlastnost vrací objekt typu tvGrid reprezentující vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose.
Syntaxe:
GridValue As Object
Volání:
Set o = oTView.GridValue
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Používá se jen pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti Visible (viditelnosti vodorovných čar mřížky) objektu typu tvGrid.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridValue.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice