Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Autoscroll - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Povolení nebo zákaz automatického skrolování, automatického dočítání hodnot. Pokud je vlastnost nastavena na hodnotu true, pak je periodicky s periodou AutoscrollRate žádáno o nová data. Prohlížeč stránkuje, scroluje (posunuje se v čase) dle nastavení vlastností AutoscrollSize a AutoscrollType. Přednastavená hodnota této vlastnosti je false.
Syntaxe:
Autoscroll As Boolean
Volání:
oTView.Autoscroll = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Autoposun" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice