Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DlgTrends - metoda objektu TrendsView

Popis:

Vyvolání zadávacího okna pro runtime konfiguraci prohlížeče trendů. Okno umožňuje v přednastavené podobě editovat všechny vlastnosti prohlížeče včetně seznamů trendů a umožňuje i změnu objektů tvTrend v připojení k serverům.

Okno vyvolává editační *.htm stránky, které jsou dodány výrobcem v jednom "balíčku" zároveň s prohlížečem.

Syntaxe:
DlgTrends(sOptions As String)
Volání:
oTView.DlgTrends sOptions
Parametry:
sOptions(String) Text pro nastavení parametrů, například "dialogLeft:100;dialogTop:120;" nastavuje pozici levého horního rohu zobrazeného okna.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
oTView.DlgTrends("dialogLeft:100;dialogTop:120;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice