Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeTextColor - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Barva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu.
Syntaxe:
TableTimeTextColor As String
Volání:
oTView.TableTimeTextColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTView.TableTimeTextColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva hodnot" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Vlastnost se používá jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice