Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueZoomMode - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy.
Syntaxe:
ValueZoomMode As Long
Volání:
oTView.ValueZoomMode = 4
Hodnoty:
1 (přednastaveno) - Rozsah hodnotové osy (minimum a maximum) je určen aktivním trendem (objektem tvTrend) podle jeho vlastností ValueMin a ValueMax.
2 - Rozsah hodnotové osy je určen aktivním trendem (objektem tvTrend). Minimum je počítáno automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů a maximum je dáno nastavením ValueMax.
3 - Rozsah hodnotové osy je určen aktivním trendem (objektem tvTrend). Maximum je počítáno automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů a minimum je dáno nastavením ValueMin.
4 - Rozsah hodnotové osy je určen aktivním trendem (objektem tvTrend). Minimum a maximum je počítáno automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů.
5 - Minimum na hodnotové ose je pro všechny trendy stejné a je počítáno automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů všech objektů tvTrend. Maximum je dáno nastavením ValueMax v aktivním objektu tvTrend.
6 - Maximum na hodnotové ose je pro všechny trendy stejné a je počítáno automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů všech objektů tvTrend. Minimum je dáno nastavením ValueMin v aktivním objektu tvTrend.
7 - Minimum a maximum na hodnotové ose je pro všechny trendy stejné a je počítáno automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů všech objektů tvTrend.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Rozsah hodnotové osy" tohoto objektu. Vlastnost se používá jen pokud je nastaven grafický mód.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice