Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendArea - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Vrací objekt typu tvTrendArea který představuje plochu, do níž jsou vykreslovány grafy trendů a okolo níž jsou zobrazovány stupnice.
Syntaxe:
TrendArea As Object
Volání:
Set o = oTView.TrendArea
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
Nastavení vlastnosti Dx (šířky plochy, do níž se vykreslují průběhy trendů) objektu typu tvTrendArea.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oArea = oTView.TrendArea;
oArea.Dx = 400;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice