Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastCfgSrc - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Odkaz na posledně načtený konfigurační soubor při volání metody LoadCfg.
Syntaxe:
LastCfgSrc As String
Volání:
sSrc = oTView.LastCfgSrc
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Do této vlastnosti je při každém volání metody LoadCfg uchován odkaz na načtený konfigurační soubor trendů (*.tg nebo *.xml soubor).
Pokud metoda LoadCfg načítá konfigurační skupinu ze souboru na disku, pak je ve vlastnosti uložena úplná cesta k souboru.
Pokud metoda LoadCfg načítá konfigurační skupinu z http adresy, pak je ve vlastnosti uložena http adresa ke konfiguračnímu souboru.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice