Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeFormatType - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Typ zadávání formátu hodnot sloupce časů v tabulkovém módu. Pro nastavení formátu hodnot časů je potřeba nastavit vlastnosti TableTimeFormatType a TableTimeFormat.
Syntaxe:
TableTimeFormatType As Long
Volání:
oTView.TableTimeFormatType = nType
Hodnoty:
10 - TableTimeFormat udává formátovací předpis v podobě řetězce v syntaxi jazyka C. V TableTimeFormat lze zadat například řetězec "%d.%m.%Y, %H:%M:%S.%T", kde %d znamená den, %m znamená měsíc, %Y znamená rok na 4 místa, %H znamená hodina, %M znamená minuta, %S znamená sekunda. %T znamená počet milisekund, lze zadat také %nT, kde n je 1, 2 nebo 3. Z těchto konverzních znaků lze kterýkoli vynechat, lze také změnit pořadí libovolně.
20 (přednastaveno) - automatický a optimalizovaný způsob zobrazení času, TableTimeFormat není v tomto případě použita.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ formátování času" tohoto objektu.

Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven tabulkový mód.

Příklad:
Hodnoty ve sloupci časů budou časy podle formátu: den.měsíc.rok hodina:minuta:sekunda.
oTView.TableTimeFormatType = 10
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice