Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeLocation - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Umístění času kurzoru. Čas odpovídající svislé čáře kurzoru se vypisuje do plochy grafu. Formát a písmo zobrazení je stejný jako u zobrazení hodnot časové stupnice, viz LabelFormat,LabelFont. Hodnotu tohoto času lze skriptem zjistit pomocí vlastností CursorTime.
Syntaxe:
CursorTimeLocation As Long
Volání:
oTView.CursorTimeLocation = n
Hodnoty:
0 - nezobrazuje se
1 (přednastaveno) - zobrazuje se uvnitř plochy grafu dole
2 - zobrazuje se uvnitř plochy grafu nahoře
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ umístění času kurzoru" tohoto objektu. Používá se jen pokud je nastaven grafický mód.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice