Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelFont - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Písmo popisků stupnice. Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.
Syntaxe:
LabelFont As Object
Volání:
Set oFont = oScale.LabelFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo popisků" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
Dim oFont
Set oFont = oTView.ScaleTime.LabelFont
oFont.Size = 8
oFont.Bold = true
oFont.Italic = true
oFont.Name = "MS Sans Serif"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice