Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelFont - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Písmo popisků stupnice. Vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.
Syntaxe:
LabelFont As Object
Volání:
Set oFont = oScale.LabelFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo popisků" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oFont = oTView.ScaleTime.LabelFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice