Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorValue - metoda objektu tvTrend

Popis:
Hodnota odpovídající průsečíku svislé čáry kursoru s grafem trendu.
Syntaxe:
CursorValue([nStyle As Long]) As Double
Volání:
n = oTrend.CursorValue(nStyle)
Parametry:
nStyle[nepovinné] (Long) bližší určení průsečíku
0 (přednastaveno) - hledá se datový bod, jehož čas je menší nebo rovno času svislé čáry kursoru
1 - hledá se datový bod, jehož čas je větší nebo rovno času svislé čáry kursoru
2 - hledá se časově nejbližší datový bod času svislé čáry kursoru
Poznámka:

Vlastnost se používá jen pokud je nastaven grafický mód.

Metoda vrací hodnotu Empty, pokud v bufferu datových bodů není žádný bod (vlastnost nemá co vrátit).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice