Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorValue - metoda objektu tvTrend

Popis:
Hodnota odpovídající průsečíku svislé čáry kursoru s grafem trendu.
Syntaxe:
CursorValue([nStyle As Long]) As Double
Volání:
n = oTrend.CursorValue(nStyle)
Parametry:
nStyle[nepovinné] (Long) bližší určení průsečíku
0 (přednastaveno) - Hledá se datový bod, jehož čas je menší nebo rovno času svislé čáry kursoru
1 - Hledá se datový bod, jehož čas je větší nebo rovno času svislé čáry kursoru
2 - Hledá se časově nejbližší datový bod času svislé čáry kursoru
Poznámka:

Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

 
Metoda vrací hodnotu Empty:
- pokud v bufferu datových bodů není žádný bod (vlastnost nemá co vrátit)
- pokud není zapnut kurzor (tzn. je nastaveno TrendsView.CursorType = 0) nebo
- pokud je tabulkový mód (tzn. je nastaveno TrendsView.ViewMode = "table")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice