Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveTrend - metoda objektu TrendsView

Popis:
Smazaní zadaného trendu.
Syntaxe:
RemoveTrend(vTrend As Variant)
Volání:
oTView.RemoveTrend vTrend
Parametry:
vTrend(Variant)
-2 maže poslední trend z kontejneru trendů
-4 maže aktivní trend (TrendActive) z kontejneru trendů
nebo může být text - identifikátor tvTrend.ID.
Poznámka:
Smazání vybraného trendu lze také provést v konfigurátoru Odstranit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice