Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ID - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikátor, který jednoznačně určuje objekt tvTrend.
Syntaxe:
ID As String
Volání:
s = oTrend.ID
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Trend ID" tohoto objektu.
 
Vlastnost je naplněna například při vzniku objektu voláním metody TrendsView.AddTrend. V objektu TrendsView nesmí existovat dva objekty tvTrend se stejným ID. V řetězci ID se nesmí vyskytovat diakritické (národnostně závislé) znaky.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice