Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Graphs - metoda objektu tvTrend

Popis:
Vrací nIndex-tý objekt typu tvGraph. Vrací jen objekty, které byly zkonstruovány projektantem například voláním metody AddGraph, nevrací základní objekt GraphDefault. Pokud objekt zadaný parametrem nIndex neexistuje, pak vrací vlastnost hodnotu Nothing (viz příklad). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Syntaxe:
Graphs(nIndex As Long) As Object
Volání:
Set oGraph = oTView.Graphs(nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole projektantsky zkonstruovaných objektů typu tvGraph
Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti Color (barvy čáry průběhu trendu) 0-tému projektantsky zkonstruovanému objektu typu tvGraph v trendu s názvem "t1".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oGraph = oTView.Trends("t1").Graphs(0);
if (oGraph)
  oGraph.Color = "#00ff00";  //nastavení barvy jako RGB String
else
  //... error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice