Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Editace trendu - záložka objektu tvTrend

Popis:
Nastavení trendové proměnné.
Připojení ke zdroji dat:
ServerPokud v aplikaci není žádný objekt PmTrend, pak volba "Server této aplikace" není zobrazena.

Pokud je vytvořeno nové Web připojení na jiný trendový server (pomocí volby "Připojit trendy na jiné Web adrese" - AddServer), pak tento nový server bude přidán do seznamu.

Bez připojení
Trendy této aplikace
Připojit trendy na jiné Web adrese - Umožní vytvořit pojmenované připojení na vzdálený trendový server
Server name - Uživatelský název serveru (název bude zobrazen v seznamu Server)
Adresa - Adresa serveru trendů, ke kterému je zobrazovaný trend připojen. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionServer.
Uživatel - Jméno uživatele. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionUser.
Heslo - Heslo uživatele. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionPassword.
SkupinaVýběr skupiny připojeného trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionGroup.
ProměnnáVýběr proměnné ve skupině připojeného trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionItem.
Základní nastavení:
Viditelnost průběhuViditelnost průběhu a bodů trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Visible.
Název trenduUživatelský název trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.
JednotkaJednotka proměnné trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Unit.
MinimumMinimální hodnota pro zobrazení trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ValueMin.
MaximumMaximální hodnota pro zobrazení trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ValueMax.
BarvaHexadecimální zápis pro hodnotu barvy, např. "#ffff00". Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.
Trend IDIdentifikátor tohoto objektu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ID.
Vzhled:
StylVýběr stylu (grafického objektu)
PlatnostNastaví funkci platnosti pro daný styl (tvGraph objekt). Viz metoda GetValidityFce/SetValidityFce.
PřidatVytvoří nový Styl (tvGraph) nad označenou pozici se zadáním ID. Viz metoda AddGraph.
OdstranitMazání označeného objektu typu tvGraph. Viz metoda RemoveGraph.
Grafický mód/Tabulkový módTlačítko pro přepnutí do módu pro zobrazení
Grafický mód:
Toto nastavení se zobrazi pokud prohlížeč je v módu Grafický mód
Typ grafuTento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvGraph.Type.
Čárový
Schody
Schody vodorovné
Sloupce - Zadavatel Výplň, Šířka, Barva2
3D sloupce - Zadavatel Výplň, Šířka, Barva2
Konstanta - Zadavatel hodnoty konstanty
Čára
Typ - Typ čáry spojující body trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LineType.
0 = plná
1 = čárkovaná
2 = tečkovaná
3 = čerchovaná
Šířka - Šířka čáry (sloupce, ...) grafu (v pixelech). Musí být větší nebo rovno 1. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Width.
Barva2 - Hexadecimální zápis pro hodnotu barvy, např. "#ffff00".
Výplň
Typ - Typ výplně plochy grafu - nastavení je ovlivněno zvoleným typem grafu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillType.
0 = žádná - Žádné vyplňování
1 = dolní - Vyplnění oblasti menších hodnot (pod grafem)
2 = horní - Vyplnění oblasti větších hodnot (nad grafem)
3 = celá plocha - Úplné vyplnění oblasti grafu
10 = do limity - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor.
11 = do limity a dolů - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast menších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
12 = do limity a nahoru - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast větších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
Barva - Barva výplně grafu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillColor.
Barva2 - Barva výplně grafu - pokud je nastavena vlastnost tvGraph.FillType na typ výplně (např. 11,12). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillColor2.
Body
Viditelnost - Viditelnost značek datových bodů trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsVisible.
Typ - Typ vykreslení značky datových bodů trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsType.
0 = kruh plný
1 = kruh prázdný
2 = kruh a kříž
3 = kříž šikmý
4 = kříž svislý
5 = čtverec plný
6 = čtverec prázdný
7 = čtverec a kříž
8 = trojúhelník plný
9 = trojúhelník prázdný
Barva - Barva značky datového bodu trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsColor.
Velikost - Velikost značky datového bodu trendu (v pixelech). Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsSize.
Popisky hodnot
Viditelnost - Viditelnost hodnot datových bodů trendu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ValuesVisible.
Tabulkový mód:
Toto nastavení se zobrazi pokud prohlížeč je v módu Tabulkový mód
Šířka sloupce hodnotTento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableColumnWidth.
TableColumnWidth - Šířka v pixelech
Všechny do šíře prohlížeče - tlačitko automatického přepočtu
Barva
Pozadí - Barva pozadí sloupce hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableBgColor.
Text - Barva textů hodnot ve sloupci v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableTextColor.
Písmo
Název - Písmo ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
MS Sans Serif
Arial
Verdana
Times New Roman
Courier New
Velikost - Velikost písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
6
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
Tučné - Tučnost písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
Šikmé - Sklon písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
Formát
Typ - Typ zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFormatType.
0 = počtem desetinných míst
10 = formátovacím předpisem
25 = jako datum
Hodnota - Formát hodnot sloupce hodnot. Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFormat.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice