Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Uživatelský název trendu.
Syntaxe:
Name As String
Volání:
s = oTrend.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Název trendu" tohoto objektu.
 
Pokud je objekt tvTrend připojen k serveru trendů (např. voláním metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte ze serveru (z objektu PmTrend) z konfigurátoru Název pro zobrazení.
 
Název je naplněn například při vzniku trendu voláním metody TrendsView.AddTrend.
Viz také:
- ID
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice