Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelFormat - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Formát popisků stupnice.
Syntaxe:
LabelFormat As Variant
Volání:
oTrend.LabelFormat = format
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Nastavení této vlastnosti je stejné jako zadání vlastnosti tvScale.LabelFormat a význam závisí na hodnotě vlastnosti tvScale.LabelFormatType.

Navíc je zde možno zadat hodnotu trend.LabelFormat="$dbind", to znamená, že tato vlastnost nedrží vlastní hodnotu formátu, ale ji načítá z vlastnosti tvScale.LabelFormat.

Přednastavená hodnota je "$dbind".

Příklad:
Viz příklad v popisu vlastnosti LabelFormatType
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice