Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionGroup - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikátor skupiny (objektu PmTrend) v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke které se prohlížeč trendů připojuje.
Syntaxe:
ConnectionGroup As String
Volání:
oTrend.ConnectionGroup = "groupX"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Připojení ke zdroji dat > Skupina" tohoto objektu.
 
Při zápisu do této vlastnosti je nutno následně zavolat metodu Connect s argumentem nType=0.
 
Pokud je vlastnost ConnectionType nastavena na 1 (lokální připojení) nebo 2 (vzdálené připojení), pak hodnotu této vlastnosti je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota zadána v konfigurátoru "PmTrend > Trend > ID identifikátor skupiny".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice