Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphDefault - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vrací základní objekt typu tvGraph.
Syntaxe:
GraphDefault As Object
Volání:
Set o = oTrend.GraphDefault
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tento objekt existuje v objektu tvTrend vždy (tzn. vzníká při vzniku tvTrend objektu). Pokud není zkonstruován žádný jiný objekt typu tvGraph například funkcí AddGraph nebo není splněna funkce platnosti těchto zkonstruovaných objektů, pak je průběh trendu kreslen tímto implicitním objektem.

Ihned po vzniku tohoto objektu je provedeno zkopírování vlastností z objektu TrendsView.GraphInit do objektu GraphDefault, lze tedy graficky vzhled všech nově vznikajících objektů tvTrend ovlivňovat jednoduše nastavením v GraphInit. Následným zápisem do vlastností objektu GraphDefault lze kdykoli změnit způsob vykreslení.

Popis způsobu kreslení průběhu trendované proměnné viz tvTrend a tvGraph.

Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti Color (barvy čáry průběhu trendu) v základním objektu typu tvGraph.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oGraph = oTrend.GraphDefault;
oGraph.Color = "#00ff00";  //nastavení barvy jako RGB String
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice