Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ připojení k serveru trendů.
Syntaxe:
ConnectionType As Long
Volání:
oTrend.ConnectionType = n
Hodnoty:
0 - trend objekt se nepřipojuje k žádnému zdroji dat
1 - lokální připojení k trend serveru běžícímu ve stejné aplikaci jako prohlížeč
2 - připojení ke vzdálenému serveru trendů prostřednictvím Web služeb. Data jsou zasílána ve formátu XML.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Při zápisu do této vlastnosti je nutno následně zavolat metodu Connect s argumentem nType=0.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice