Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsVisible - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Viditelnost značek datových bodů trendu.
Syntaxe:
PointsVisible As Boolean
Volání:
oTrend.PointsVisible = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Grafický mód > Body > Viditelnost" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

 
Zápis do této vlastnosti nastavuje žádanou hodnotu (true/false) do všech zkonstruovaných objektů tvGraph do vlastnosti tvGraph.PointsVisible.
Čtením z vlastnosti je získána hodnota true, pokud alespoň jeden objekt tvGraph má nastavenu tuto vlastnost na hodnotu true, v jiném případě vrací false.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice