Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Viditelnost průběhu a bodů trendu. Nastavení vlastnosti na true (přednastavená hodnota) znamená viditelnost.
Syntaxe:
Visible As Boolean
Volání:
oTrend.Visible = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Viditelnost průběhu" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice