Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Metoda slouží ke smazání existujícího nIndex-tého objektu typu tvGraph.
Syntaxe:
RemoveGraph(nIndex As Long) As Boolean
Volání:
oTrend.RemoveGraph nIndex
Parametry:
nIndex(Long) maže nIndex-tý graf v seznamu grafů
Vrácená hodnota:
true - Objekt byl úspěšně smazán
false - nIndex-tý object nebyl nalezen
Poznámka:
Smazání objektu typu tvGraph lze provést pomocí konfigurátoru Vzhled > Odstranit.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice