Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Disconnect - metoda objektu tvTrend

Popis:
Odpojení objektu tvTrend od zdroje dat - od serveru trendů.
Syntaxe:
Disconnect As Boolean
Volání:
oTrend.Disconnect
Poznámka:
Od okamžiku volání metody už data ze serveru trendů nejsou získávany. Kdykoli později se lze znovu připojit k serveru trendů voláním metody Connect.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice