Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unit - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Jednotka proměnné trendu.
Syntaxe:
Unit As String
Volání:
oTrend.Unit = s
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Jednotka" tohoto objektu.

Pokud je objekt tvTrend připojen k serveru trendů (např. voláním metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte ze serveru (z objektu PmTrend) z konfigurátoru Jednotka.

Viz také:
- ID
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice