Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Minimální hodnota hodnotové osy pro zobrazení hodnot datových bodů trendu.
Syntaxe:
ValueMin As Variant
Volání:
oTrend.ValueMin = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Minimum" tohoto objektu.
 
Pokud je objekt tvTrend připojen k serveru trendů (např. voláním metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte ze serveru (z objektu PmTrend) z konfigurátoru Minimum.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice