Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DrawBeforePointsType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ kreslení predikce do minulosti. Pokud prohlížeč je nastaven v čase tak, že zobrazuje i první natrendovanou hodnotu (první hodnotu v bufferu objektu tvPoints), pak predikce dává možnost vykreslit čáru od tohoto bodu do minulosti. Predikce je vykreslována jen objekty tvGraph s nastavením vlastnosti tvGraph.Type na "Stairs", "StairsHoriz" nebo "Const(x)".
Syntaxe:
DrawBeforePointsType As Long
Volání:
oTrend.DrawBeforePointsType = n
Hodnoty:
0 - predikce se nevykresluje
1 - predikce se vykresluje vodorovnou čarou od prvního datového bodu v bufferu do minulosti.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá jen pokud je nastaven grafický mód.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice