Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EnabledInTable - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Nastaví zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu.
Syntaxe:
EnabledInTable As Boolean
Volání:
oTrend.EnabledInTable = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

 
Nastavení vlastnosti na true (přednastavená hodnota) znamená viditelnost.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice