Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionServer - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Adresa serveru trendů (aplikace PROMOTIC), ke kterému je zobrazovaný trend připojen.
Syntaxe:
ConnectionServer As Variant
Volání:
oTrend.ConnectionServer = "local" 'když lokální připojení
oTrend.ConnectionServer = "http://computer/trend" 'když připojení k serveru jiné aplikace
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Připojení ke zdroji dat > Server > Adresa" tohoto objektu.
 
Při zápisu do této vlastnosti je nutno následně zavolat metodu Connect s argumentem nType=0.
 
Pokud je vlastnost ConnectionType=1 (lokální připojení), pak do vlastnosti je potřeba nastavit řetězec "local".
Pokud je vlastnost ConnectionType=2 (připojení k serveru jiné aplikace), pak do vlastnosti je potřeba nastavit text typu: "http://computer/trend, kde computer je obvykle název vzdáleného počítače (pro intranet), trend je název Web komponenty trendů v aplikaci na počítači computer.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice