Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Index - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vrací/nastavuje pořadí objektu tvTrend.
Syntaxe:
Index As Long
Volání:
i = oTrend.Index
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Pořadí objektu je dáno způsobem volání metod TrendsView.AddTrend nebo TrendsView.InsertTrend.

Trendy (průběh jednotlivých trendů) jsou vykreslovány postupně podle pořadí. Úplně nahoře je vykreslen aktivní trend - jeho index je dán vlastností TrendsView.TrendActive.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice