Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelBorderFormat - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Formát popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
LabelBorderFormat As Variant
Volání:
oTrend.LabelBorderFormat = format
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Nastavení této vlastnosti je stejné jako zadání vlastnosti tvScale.LabelBorderFormat a význam závisí na hodnotě vlastnosti tvScale.LabelBorderFormatType.

Navíc je zde možno zadat hodnotu trend.LabelBorderFormat="$dbind", to znamená, že tato vlastnost nedrží vlastní hodnotu formátu, nýbrž ji načítá z vlastnosti tvScale.LabelBorderFormat.

Přednastavená hodnota je "$dbind".

Příklad:
Pokud bude aktivní trend (viz TrendsView.TrendActive) první trend (trend s indexem 0), pak popisky okrajů hodnotové stupnice budou numerické hodnoty na 0 desetinných míst. Pokud bude aktivní trend druhý trend (trend s indexem 1), pak popisky okrajů hodnotové stupnice budou numerické hodnoty na 2 desetinná místa. Popisky okrajů časové stupnice budou časy s formátem: den.měsíc.rok NovýŘádek hodina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
oTView.Trends(0).LabelBorderFormat = 0;
oTView.Trends(1).LabelBorderFormat = 2;
oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleTime.LabelBorderFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice