Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DrawAfterPointsType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ kreslení predikce do budoucna.

Pokud prohlížeč zobrazuje i poslední natrendovanou hodnotu (poslední hodnotu v bufferu objektu tvPoints), pak predikce dává možnost vykreslit čáru od tohoto bodu do budoucna.

Predikce je vykreslována jen objekty tvGraph s nastavením vlastnosti tvGraph.Type na "Stairs", "StairsHoriz" nebo "Const(x)".

Syntaxe:
DrawAfterPointsType As Long
Volání:
oTrend.DrawAfterPointsType = n
Hodnoty:
0 - predikce se nevykresluje
1 - predikce se vykresluje vodorovnou čarou od posledního bodu do budoucnosti
2 (přednastaveno) - predikce se vykresluje vodorovnou čarou od posledního bodu do aktuálního času
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice