Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Points - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vrací objekt typu tvPoints reprezentující množinu načtených bodů s časovými známkami, jejichž průběh je vykreslován.
Syntaxe:
Points As Object
Volání:
Set o = oTrend.Points
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
Příklad spočítá průměrnou hodnotu všech bodů trendu "t1" ve viditelné oblasti prohlížeče.
Dim oPoints, nAverage
Set oPoints = oTView.Trends("t1").Points
nAverage = oPoints.Avg("visible")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice