Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Avg - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací průměr vypočtený z hodnot podle parametru sFilter. Parametrem lze například určit, zda hodnota průměru je vypočtena vůči celému bufferu nebo jen z prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
Avg(sFilter As String) As Double
Volání:
n = oPoints.Avg(sFilter)
Parametry:
sFilter(String) druh výpočtu
all - průměr je vypočten ze všech hodnot, které jsou bufferu
visible - průměr je vypočten pouze z hodnot, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu.
Viz také:
Příklad:
Příklad spočítá průměrnou hodnotu, minimum, maximum, součet a počet všech bodů trendu "t1" ve viditelné oblasti prohlížeče.
Dim oPoints, vAvg, vMin, vMax, vCount, vSum
Set oPoints = oTView.Trends("t1").Points
nAvg = oPoints.Avg("visible")
nMin = oPoints.Min("visible")
nMax = oPoints.Max("visible")
nSum = oPoints.Sum("visible")
nCount = oPoints.Count("visible")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice