Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionItem - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Identifikace trendované proměnné v objektu PmTrend, ze které načítá data tento objekt tvTrend a jejíž průběh zobrazuje.

Je to hodnota konfigurátoru Identifikátor trendu v datovém rozšíření ExtTrend.

Syntaxe:
ConnectionItem As String
Volání:
oTrend.ConnectionItem = s
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Připojení ke zdroji dat > Proměnná" tohoto objektu.
 
Při zápisu do této vlastnosti je nutno následně zavolat metodu Connect s argumentem nType=0.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice