Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ResetType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ kreslení neplatných oblastí. Neplatná oblast v průběhu trendu je časový rozsah, kdy aplikace byla zastavena nebo nastal jiný výpadek v runtime módu, první trendovaný bod po znovuspuštění aplikace má nastaven atribut reset.
Syntaxe:
ResetType As Long
Volání:
oTrend.ResetType = n
Hodnoty:
0 - Neplatná oblast (oblast resetu) se nekreslí vůbec
2 (přednastaveno) - Systémové kreslení neplatných oblastí přerušovanou čarou tloušťky 1 stejné barvy jako GraphDefault
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice