Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionUser - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Uživatel definovaný v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke kterému se připojuje tento prohlížeč trendů.
Syntaxe:
ConnectionUser As String
Volání:
oTrend.ConnectionUser = string
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Připojení ke zdroji dat > Server > Uživatel" tohoto objektu.
 
Při zápisu do této vlastnosti je nutno následně zavolat metodu Connect s argumentem nType=0.
 
Pokud je v této vlastnosti definován uživatel, který není definován v serveru trendů (viz konfigurátor "Trendy"), pak je všem žádostem o jakákoli data je odepřen přístup k tomuto serveru.
 
Pokud je vlastnost ConnectionType=1 (lokální připojení), pak oprávnění nejsou ověřována (viz záložka PmTrend > Oprávnění) a lokální server je při volání Connect vždy připojen.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice