Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsColor - vlastnost objektu tvTrend

Popis:

Nastavení barvy zobrazení datových bodů trendu. Zápis do této vlastnosti nastavuje žádanou hodnotu barvy (RGB String ve tvaru "#RRGGBB") do všech zkonstruovaných objektů tvGraph do vlastnosti tvGraph.PointsColor.

Syntaxe:
PointsColor As String
Volání:
oTrend.PointsColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTrend.PointsColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice